Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Rejestracja

  • Umowa zostanie zawarta zdalnie, a potwierdzenie tożsamości nastąpi po dokonaniu przelewu do wybranego funduszu z konta bankowego.
Kroki w rejestracji do OFI.

Dane osoby

Kobieta Mężczyzna

Dowód Paszport


+48(Prawidłowy format: XXXXXXXXX)

Adres stały

(Prawidłowy format: XX-XXX)

 

Oświadczenia

  1. *Oświadczam, że zawieram z Platinum Fund 24 S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o świadczenie usług dostępnych na Internetowej Platformie Transakcyjnej na warunkach określonych Regulaminem Korzystania z Internetowej Platformy Transakcyjnej z którego treścią zapoznałem się i który akceptuję w całości.
    Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazywanie informacji dotyczących Platinum Fund 24 S.A. oraz usług świadczonych przez Platinum Fund 24 S.A. za pośrednictwem strony internetowej (Internetowej Platformy Transakcyjnej).

  2. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Platinum Fund 24 S.A. informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w tym poczty elektronicznej i w tym celu podałem swój adres poczty elektronicznej (e-mail). Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem zachowania celu przetwarzania.

  3. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie informacji powziętych w ramach wykonywania Umowy Korzystania z Internetowej Platformy Transakcyjnej w celu tworzenia i prezentacji pełnej oferty produktowej Platinum Fund 24 S.A.. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem zachowania celu przetwarzania.

  4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Platinum Fund 24 S.A. do celów marketingowych. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem zachowania celu przetwarzania. Administratorem powierzonych danych będzie Platinum Fund 24 S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 80/82 lok. 465. Przekazane dane będą przetwarzane w celu należytego wykonania Umowy. Klient ma prawo do wglądu i żądania zmiany danych osobowych w każdym czasie.


Pola oznaczone * są wymagane.

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24