Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI
Przewodnik klienta

Przewodnik klienta

 • Dlaczego IPT Platinum Fund 24?

  Podstawowe zalety Internetowej Platformy Transakcyjnej Platinum Fund 24:

  • Klient nie ponosi żadnych opłat z tytułu korzystania z Platformy
  • Rejestracja na Platformie następuje przez Internet bez udziału kuriera
  • Na Platformie Klient inwestuje środki finansowe korzystając z konta bankowego, które otworzył w dowolnym banku
  • Platforma jest dostępna w systemie 24/7
  • W ofercie Platformy znajdują się krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne zarządzane przez renomowane Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
  • Platforma daje Klientom dostęp do funduszy Parasolowych, które pozwalają na przebudowę portfela inwestycyjnego ze względu na zmianę sytuacji na rynku kapitałowym bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych w wysokości 19%
  • Informacje o posiadanych środkach na rejestrach funduszy oraz wyniki finansowe portfela inwestycyjnego podawane są zgodnie z aktualną wyceną

  Łatwość obsługi

  • Korzystanie z Internetowej Platformy Transakcyjnej jest intuicyjne i nie ma potrzeby zapoznania się z materiałami instruktażowymi.
  • Funduszami inwestycyjnymi zarządzają profesjonaliści, którym Klienci powierzają środki finansowe zgodnie z własnymi preferencjami odnośnie akceptowanego ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu, a do tego nie jest wymagana specjalistyczna wiedza z zakresu prowadzenia inwestycji na rynku kapitałowym.
  • Karty funduszy na Platformie zawierają niezbędne informacje pozwalające na dobór funduszy i zdywersyfikowanie portfela inwestycyjnego.
  • Funkcja „TOP fundusze” znajdująca się na zakładce „Fundusze inwestycyjne” ułatwia wyselekcjonowanie najlepszego funduszu w danej klasie ryzyka, co upraszcza podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

  Bezpieczeństwo środków

  Platforma Platinum Fund 24 nie uczestniczy bezpośrednio w procesie transferu środków finansowych pomiędzy klientem a funduszami. Klient dokonuje wpłaty bezpośrednio z konta bankowego do wybranych funduszy, a korzystając z Platformy przekazuje zlecenia nabycia, umorzenia, konwersji oraz transferu. Wszystkie zlecenia są zabezpieczone kodem SMS. Złożenie zlecenia umorzenia jednostek funduszu powoduje przekazanie środków wyłącznie na konto bankowe klienta. Szczegółowe dane dotyczące realizacji zleceń są przesyłane pocztą na adres klienta oraz na Platformę. Zmiana danych osobowych klienta może nastąpić jedynie z wykorzystaniem kodu PUK. Zasady funkcjonowania Platformy Platinum Fund 24 podlegają kontroli ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.

 • Jak się zarejestrować?

  Platinum Fund 24 S.A. zapewnia bardzo wygodny sposób zawarcia umowy przez Internet. Wystarczy wypełnić oraz potwierdzić prawidłowo uzupełniony formularz rejestracyjny, aby umowa na korzystanie z Internetowej Platformy Transakcyjnej weszła w życie. Następnie Platinum Fund 24 S.A przekaże nr Klienta na adres e-mail, a hasło SMS-em. Po zalogowaniu i podaniu nr konta bankowego, z którego będą dokonywane przelewy, można przystąpić do składania zleceń.
  Kod PUK, który służy do zmiany danych osobowych, zostanie przesłany pocztą na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.

 • Jak złożyć zlecenia?

  Po zalogowaniu, korzystając z funkcji "Składanie zleceń" można złożyć:

  • Zlecenie nabycia

   • Wybieramy fundusz
   • Wprowadzamy kwotę nabycia
   • Złożenie zlecenia autoryzujemy kodem SMS
   • Z poziomu Platformy przechodzimy na stronę internetową naszego banku i przekazujemy środki - zgodnie z danymi do przelewu - bezpośrednio do funduszu
   • Transakcja nabycia zostanie potwierdzona listownie przez TFI zarządzające funduszem
  • Zlecenie umorzenia
   • Wybieramy fundusz
   • Wprowadzamy kwotę, liczbę jednostek lub cały rejestr podlegający umorzeniu
   • Złożenie zlecenia autoryzujemy kodem SMS
   • Fundusz realizuje zlecenie przelewając środki na nasze konto bankowe
   • Transakcja umorzenia zostanie potwierdzona listownie przez TFI zarządzające funduszem
  • Zlecenie konwersji
   • Wybieramy fundusz źródłowy
   • Wprowadzamy kwotę, liczbę jednostek lub cały rejestr podlegający konwersji
   • Wybieramy fundusz docelowy
   • Złożenie zlecenia autoryzujemy kodem SMS
   • Transakcja konwersji zostanie potwierdzona listownie przez TFI zarządzające funduszem
  • Zlecenie transferu
   • Wybieramy fundusz
   • Wprowadzamy liczbę jednostek lub kwotę podlegającą transferowi
   • Wprowadzamy nr rejestru źródłowego
   • Złożenie zlecenia autoryzujemy kodem SMS
   • Transakcja transferu zostanie potwierdzona listownie przez TFI zarządzające funduszem
 • Inwestowanie na platformie PF24

  Na platformie PF24 znajdują się informacje dotyczące wysokości poziomu ryzyka, oczekiwanej stopy zwrotu oraz minimalnego zalecanego horyzontu czasowego inwestycji. Bardzo pomocnym narzędziem jest ranking funduszy inwestycyjnych, który pozwala na wyselekcjonowanie najlepszych funduszy, pod względem osiąganych stóp zwrotu, w danej klasie ryzyka.

  Zalecane jest zbudowanie portfela inwestycyjnego, zamiast inwestowanie środków w jeden wybrany fundusz. Budowa portfela może bazować na doborze kilku funduszy inwestycyjnych w ramach tej samej klasy ryzyka (np. fundusze obligacyjne zarządzane przez różne TFI) lub charakteryzujących się różnym poziomem ryzyka (np. portfel obejmujący fundusze akcyjne, obligacyjne i pieniężne). Platforma Platinum Fund 24 pozwala na skonstruowanie portfela inwestycyjnego, który optymalnie odpowiada akceptowanemu poziomowi ryzyka i oczekiwanej stopie zwrotu klienta.

 • Polityka zabezpieczeń

  Podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa danych:

  • Należy się zapoznać z Regulaminem Serwisu Platinum Fund 24
  • Nie należy odpowiadać na e-maile zawierające prośby o weryfikację danych osobowych
  • Nie należy przesyłać pocztą elektroniczną danych identyfikacyjnych (nr Klienta, Hasło, kod PUK) ani żadnych innych istotnych informacji
  • Nie należy przekazywać danych z komputerów znajdujących się w kawiarenkach internetowych, u przypadkowych znajomych itp.
  • Należy dbać o zabezpieczenie komputera, z którego wykonywane są operacje, instalować legalne oprogramowanie i przeprowadzać uaktualnienia zalecane przez producenta
  • Należy korzystać z oprogramowania antywirusowego uaktualnianego o najnowsze sygnatury wirusów oraz w miarę możliwości stosować oprogramowanie podnoszące bezpieczeństwo komputera np. oprogramowanie typu firewall

  Po każdym przejściu na strony do wypełniania danych osobowych należy sprawdzić:

  • Czy w pasku adresowym przeglądarki adres strony zaczyna się od https://?
  • Czy w obrębie okna przeglądarki znajduje się mała zamknięta kłódka?
   Jest to oznaczenie certyfikatu bezpieczeństwa wystawionego przez zaufane centrum certyfikacji (w celu sprawdzenia certyfikatu należy dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszki na ikonę kłódki – otworzy się okno z właściwościami certyfikatu).
  • Czy Certyfikat Bezpieczeństwa spełnia następujące kryteria:
   • Wystawiony został dla Platinum Fund 24 SA
   • Wystawiony został przez GeoTrust SSL CA
   • Nie skończył się jego okres ważności
 • Regulamin IPT Platinum Fund 24

  Czytaj regulamin IPT Platinum Fund 24 tutaj.

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24