Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Polityka zabezpieczeń

Podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa danych:
 • Należy się zapoznać z Regulaminem Serwisu Platinum Fund 24
 • Nie należy odpowiadać na e-maile zawierające prośby o weryfikację danych osobowych
 • Nie należy przesyłać pocztą elektroniczną danych identyfikacyjnych (nr Klienta, Hasło, kod PUK) ani żadnych innych istotnych informacji
 • Nie należy przekazywać danych z komputerów znajdujących się w kawiarenkach internetowych, u przypadkowych znajomych itp.
 • Należy dbać o zabezpieczenie komputera, z którego wykonywane są operacje, instalować legalne oprogramowanie i przeprowadzać uaktualnienia zalecane przez producenta
 • Należy korzystać z oprogramowania antywirusowego uaktualnianego o najnowsze sygnatury wirusów oraz w miarę możliwości stosować oprogramowanie podnoszące bezpieczeństwo komputera np. oprogramowanie typu firewall,
Po każdym przejściu na strony do wypełniania danych osobowych należy sprawdzić:
 • Czy w pasku adresowym przeglądarki adres strony zaczyna się od https://?
 • Czy w obrębie okna przeglądarki znajduje się mała zamknięta kłódka?
  Jest to oznaczenie certyfikatu bezpieczeństwa wystawionego przez zaufane centrum certyfikacji (w celu sprawdzenia certyfikatu należy dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszki na ikonę kłódki – otworzy się okno z właściwościami certyfikatu).
 • Czy Certyfikat Bezpieczeństwa spełnia następujące kryteria:
  • Wystawiony został dla Platinum Fund 24 SA
  • Wystawiony został przez GeoTrust SSL CA
  • Nie skończył się jego okres ważności

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24