Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

O nas

Platinum Fund 24 S.A. jest spółką o kapitale akcyjnym 1 050 000 PLN utworzoną i zarejestrowaną w Polsce. W dniu 12 listopada 2008 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała spółce zezwolenie na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.

Platinum Fund 24 S.A. planuje zostać jednym z kluczowych dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, oferujących swoje usługi wyłącznie za pośrednictwem Internetu. W celu realizacji zamierzeń została zbudowana Internetowa Platforma Transakcyjna (IPT) Platinum Fund 24.

Zespół odpowiedzialny za prowadzenie portalu posiada długoletnie doświadczenie zdobyte w polskich i zagranicznych instytucjach finansowych. Wiedza wyniesiona z tych instytucji, w zakresie specyfiki dystrybucji produktów finansowych, została wykorzystana podczas tworzenia IPT.
Zezwolenie KNF
 
Informacje o spółce:
KRS-0000295798 ( Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)
Regon - 141245301
NIP - 108 000 47 84
Kapitał: 1 050 000 (w całości opłacony)

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24