Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Słownik

Słownik
  • NABYCIE

    Nabycie jednostek uczestnictwa wybranego funduszu następuje w wyniku złożenia zlecenia nabycia i wpłacenia odpowiednich środków. Wpłaty mogą być dokonywane w Punkcie Obsługi Klienta (POK) lub przelewem z banku bezpośrednio na konto funduszu.

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24