Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Słownik

Słownik
  • Limity inwestycyjne

    Limity zaangażowania zgromadzonego kapitału w poszczególne rodzaje instrumentów finansowych. Limity te musza być zgodne z postanowieniami ustawy o funduszach inwestycyjnych dotyczącymi polityki inwestycyjnej i zasad dywersyfikacji lokat. Wiedza na temat limitów inwestycyjnych umożliwia inwestorom ocenę ryzyka inwestycyjnego związanego z danym funduszem.

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24