Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Słownik

Słownik
  • JEDNOSTKA UCZESTNICTWA

    Prawny tytuł do udziału w aktywach funduszu inwestycyjnego (jednostki uczestnictwa reprezentują jednakowe prawa majątkowe), który nie jest papierem wartościowym i nie może być zbywany na rzecz osób trzecich (wyjątkiem jest odkupienie jednostek przez fundusz). Jednostki uczestnictwa podlegają dziedziczeniu.

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24