Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Słownik

Słownik
  • EFEKT ŚREDNIEJ CENY

    Regularne wpłacanie do funduszu jednakowych kwot pozwala na osiągnięcie korzystnej ceny uśrednionej; można w ten sposób zneutralizować wahania kursów.

  • EMERGING MARKETS

    Angielski termin określający tzw. "rynki wschodzące". Zalicza się do nich Europa Wschodnia, Azja Południowo-Wschodnia, niektóre kraje Ameryki Południowej, Afryki.

  • Emitent

    Podmiot wystawiający lub emitujący papiery wartościowe i ogłaszający ich sprzedaż we własnym imieniu. Nabywca papierów wartościowych, którym może być m.in. fundusz inwestycyjny, oczekuje dochodów wynikających z oprocentowania emitowanych obligacji, wzrostu cen akcji, itd. Emitentem może być osoba fizyczna, prawna, spółka, przedsiębiorstwo lub skarb państwa.

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24