Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Słownik

Słownik
 • BENCHMARK

  Angielskie określenie na wskaźnik odniesienia; indeksy konkretnych giełd (np. indeks GPW), często są używane jako benchmarki.

 • Benchmarking

  Porównywanie praktyk, systemów, procesów wykorzystywanych w instytucjach uważanych za najlepsze w danej branży po to aby przyswoić najlepsze z nich dla własnych celów gospodarczych.

 • BESSA

  Utrzymująca się spadkowa tendencja wartości kursów na giełdzie (przeciwieństwo hossy).

 • BLUE CHIPS

  Akcje największych firm notowanych na rynkach giełdowych. Kursy blue chips biorą udział w wyliczaniu indeksów giełdowych.

 • Bon

  Krótkoterminowy papier wartościowy rynku pieniężnego emitowany na okres krótszy niż rok. Bony stanowią niejako potwierdzenie, że emitent zaciągnął pożyczkę i że zobowiązuje się ją spłacić wraz z odsetkami w określonym terminie, nie dłuższym niż jeden rok.

 • Bony skarbowe

  Są to krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, których termin wykupu nie przekracza jednego roku.

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24