Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Karta funduszu - SUPERFUND TREND PLUS INTERNET / PLN

Dane podstawowe
Nazwa TFI SUPERFUND TFI SA
Nazwa funduszu SUPERFUND TREND PLUS INTERNET
Rodzaj funduszu ALTERNATYWNE
Fundusz parasolowy Nie
Początek działalności 15-03-2007
Rachunek nabyć funduszu
Waluta wpłat PLN
Numer rachunku 91 1880 0009 0000 0013 0048 9113
Termin realizacji zleceń (maksymalna liczba dni po dacie złożenia zlecenia)
Zlecenie nabycia 1
Zlecenie umorzenia 1
Zlecenie konwersji 1
Informacje inwestycyjne
Bazowa waluta funduszu PLN
Częstotliwość wyceny DZIENNA
Opłata za zarządzanie 4,50%
Opłata za odkupienie -
Opłata za konwersję brak opłaty
Minimalna pierwsza wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 500,00 PLN
Opłata manipulacyjna
Kwota od - do Wysokość opłaty
0,00 - 0,00%
Polityka inwestycyjna
Celem inwestycyjnym Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest wzrost wartości aktywów tego funduszu w wyniku wzrostu wartości jego lokat, przy czym fundusz nie gwarantuje osiągnięcia tak przyjętego celu inwestycyjnego.Realizacja celu inwestycyjnego funduszu następuje poprzez inwestowanie posiadanych aktywów wyłącznie w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego (Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty). Z uwagi na skład portfela inwestycyjnego, wartość aktywów netto funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością.
Dokumenty
Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny
Kluczowe Informacje dla Inwestorów KIID

SUPERFUND TFI

Kontakt
Adres ul. Plac Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa
Infolinia 0 801 588 188
Stopy zwrotu wg. wyceny z dnia 2018-12-17
1 dzień -0,81    
1 miesiąc -0,36    
3 miesiące -11,30    
6 miesięcy -16,52    
12 miesięcy -22,94    
24 miesiące -10,94    
36 miesięcy -33,09    
YTD 0,00    
Od początku działalności -38,51    
Wykres
Musisz uaktualnić Flash Player
Profil inwestora

Oczekiwany poziom ryzyka /zysku

 

niski

średni

wysoki

średnie

sz_kw sz_kw kol_kw

niskie

sz_kw sz_kw kol_kw

 

Horyzont inwestycji w latach

 

12 23 34 4

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24