Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Karta funduszu - SKARBIEC - TOP FUNDUSZY STABILNYCH SFIO / PLN

Dane podstawowe
Nazwa TFI SKARBIEC TFI S.A
Nazwa funduszu SKARBIEC - TOP FUNDUSZY STABILNYCH SFIO
Rodzaj funduszu STABILNEGO WZROSTU
Fundusz parasolowy Nie
Początek działalności 10-02-2005
Rachunek nabyć funduszu
Waluta wpłat PLN
Numer rachunku 86 1140 1010 0000 3516 5700 1006
Termin realizacji zleceń (maksymalna liczba dni po dacie złożenia zlecenia)
Zlecenie nabycia 7
Zlecenie umorzenia 7
Zlecenie konwersji 7
Informacje inwestycyjne
Bazowa waluta funduszu PLN
Częstotliwość wyceny DZIENNA
Opłata za zarządzanie 2,00%
Opłata za odkupienie -
Opłata za konwersję -
Minimalna pierwsza wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 50,00 PLN
Opłata manipulacyjna
Kwota od - do Wysokość opłaty
0,00 - 3499,99 2,50%
3500,00 - 6999,99 2,00%
7000,00 - 11999,99 1,50%
12000,00 - 19999,99 1,25%
20000,00 - 59999,99 1,00%
60000,00 - 199999,99 0,75%
200000,00 - 699999,99 0,50%
700000,00 - 0,25%
Polityka inwestycyjna
Strategia funduszu opiera się na doborze najlepszych funduszy akcji i obligacji pod kątem wielu kryteriów. Zarządzający na bieżąco monitoruje skład portfela i dostosowuje go do bieżącej sytuacji rynkowej. Jednostki otwartych funduszy inwestycyjnych, krajowych i zagranicznych, muszą stanowić co najmniej 75% portfela. Pozostałą część mogą stanowić akcje i instrumenty dłużne. Nie mniej niż 50% aktywów funduszu muszą stanowić aktywa o charakterze dłużnym.
Dokumenty
Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny
Kluczowe Informacje dla Inwestorów KIID

SKARBIEC TFI

Kontakt
Adres ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa
Infolinia 22 588-18-43
Stopy zwrotu wg. wyceny z dnia 2019-02-19
1 dzień -0,13    
1 miesiąc 0,30    
3 miesiące 2,11    
6 miesięcy -2,62    
12 miesięcy -3,37    
24 miesiące 0,41    
36 miesięcy 15,39    
YTD 2,43    
Od początku działalności 82,20    
Wykres
Musisz uaktualnić Flash Player
Profil inwestora

Oczekiwany poziom ryzyka /zysku

 

niski

średni

wysoki

średnie

sz_kw kol_kw sz_kw

niskie

sz_kw kol_kw sz_kw

 

Horyzont inwestycji w latach

 

12 23 34 4

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24