Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Karta funduszu - SKARBIEC - OBLIGACJA / SKARBIEC - FIO / PLN

Dane podstawowe
Nazwa TFI SKARBIEC TFI S.A
Nazwa funduszu SKARBIEC - OBLIGACJA / SKARBIEC - FIO
Rodzaj funduszu PAPIERÓW DŁUŻNYCH
Fundusz parasolowy Tak
Początek działalności 14-04-1999
Rachunek nabyć funduszu
Waluta wpłat PLN
Numer rachunku 96 1140 1010 0000 2820 4400 1002
Termin realizacji zleceń (maksymalna liczba dni po dacie złożenia zlecenia)
Zlecenie nabycia 7
Zlecenie umorzenia 7
Zlecenie konwersji 7
Informacje inwestycyjne
Bazowa waluta funduszu PLN
Częstotliwość wyceny DZIENNA
Opłata za zarządzanie 1,55%
Opłata za odkupienie -
Opłata za konwersję -
Minimalna pierwsza wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 50,00 PLN
Opłata manipulacyjna
Kwota od - do Wysokość opłaty
0,00 - 1499,99 1,00%
1500,00 - 3499,99 0,80%
3500,00 - 6999,99 0,60%
7000,00 - 11999,99 0,40%
12000,00 - 0,20%
Polityka inwestycyjna
Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w obligacje Skarbu Państwa, zaś jego celem jest osiąganie stabilnych, długoterminowych zysków z zachowaniem zasady minimalizacji ryzyka. Do portfela nabywane są także polskie obligacje skarbowe nominowane w walutach obcych o ile zapewniają wyższą dochodowość niż złotowe. Statut dopuszcza ulokowanie do 20% aktywów w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa i banki, z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Pozycje walutowe są zabezpieczane przed ryzykiem kursowym.
Dokumenty
Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny
Kluczowe Informacje dla Inwestorów KIID

SKARBIEC TFI

Kontakt
Adres ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa
Infolinia 22 588-18-43
Stopy zwrotu wg. wyceny z dnia 2019-04-16
1 dzień 0,08    
1 miesiąc 0,34    
3 miesiące 0,59    
6 miesięcy 1,53    
12 miesięcy 1,67    
24 miesiące 7,26    
36 miesięcy 8,30    
YTD 0,67    
Od początku działalności 222,66    
Wykres
Musisz uaktualnić Flash Player
Profil inwestora

Oczekiwany poziom ryzyka /zysku

 

niski

średni

wysoki

średnie

sz_kw kol_kw sz_kw

niskie

sz_kw kol_kw sz_kw

 

Horyzont inwestycji w latach

 

12 23 34 4

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24