Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Karta funduszu - SKARBIEC - DEPOZYTOWY / SKARBIEC - FIO / PLN

Dane podstawowe
Nazwa TFI SKARBIEC TFI S.A
Nazwa funduszu SKARBIEC - DEPOZYTOWY / SKARBIEC - FIO
Rodzaj funduszu PAPIERÓW DŁUŻNYCH
Fundusz parasolowy Tak
Początek działalności 27-12-2002
Rachunek nabyć funduszu
Waluta wpłat PLN
Numer rachunku 30 1140 1010 0000 5858 7400 1003
Termin realizacji zleceń (maksymalna liczba dni po dacie złożenia zlecenia)
Zlecenie nabycia 7
Zlecenie umorzenia 7
Zlecenie konwersji 7
Informacje inwestycyjne
Bazowa waluta funduszu PLN
Częstotliwość wyceny DZIENNA
Opłata za zarządzanie 1,55%
Opłata za odkupienie -
Opłata za konwersję -
Minimalna pierwsza wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 50,00 PLN
Opłata manipulacyjna
Kwota od - do Wysokość opłaty
0,00 - 1499,99 1,00%
1500,00 - 3499,99 0,80%
3500,00 - 6999,99 0,60%
7000,00 - 11999,99 0,40%
12000,00 - 0,20%
Polityka inwestycyjna
Subfundusz dedykowany polskiemu rynkowi dłużnych papierów wartościowych prowadzący i elastyczną politykę inwestycyjną opartą na szerokim spektrum instrumentów: od obligacji skarbowych w PLN, USD, I EUR, w tym zmiennokuponowych, poprzez papiery korporacyjne o wysokiej jakości, na instrumentach pochodnych skończywszy Elastyczna polityka umożliwia dostarczanie atrakcyjnych wyników inwestycyjnych także w sytuacji gdy stopy procentowe rosną. Wszystkie lokaty cechuje wysokie bezpieczeństwo i płynność. Pozycje w walutach obcych są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym.
Dokumenty
Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny
Kluczowe Informacje dla Inwestorów KIID

SKARBIEC TFI

Kontakt
Adres ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa
Infolinia 22 588-18-43
Stopy zwrotu wg. wyceny z dnia 2019-02-19
1 dzień 0,00    
1 miesiąc 0,59    
3 miesiące 0,87    
6 miesięcy 1,43    
12 miesięcy 2,32    
24 miesiące 5,22    
36 miesięcy 6,81    
YTD 1,15    
Od początku działalności 260,90    
Wykres
Musisz uaktualnić Flash Player
Profil inwestora

Oczekiwany poziom ryzyka /zysku

 

niski

średni

wysoki

średnie

kol_kw sz_kw sz_kw

niskie

kol_kw sz_kw sz_kw

 

Horyzont inwestycji w latach

 

12 23 34 4

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24