Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Karta funduszu - SKARBIEC - AKCJA / SKARBIEC - FIO / PLN

Dane podstawowe
Nazwa TFI SKARBIEC TFI S.A
Nazwa funduszu SKARBIEC - AKCJA / SKARBIEC - FIO
Rodzaj funduszu AKCJI
Fundusz parasolowy Tak
Początek działalności 09-10-1997
Rachunek nabyć funduszu
Waluta wpłat PLN
Numer rachunku 47 1140 1010 0000 2817 2100 1002
Termin realizacji zleceń (maksymalna liczba dni po dacie złożenia zlecenia)
Zlecenie nabycia 7
Zlecenie umorzenia 7
Zlecenie konwersji 7
Informacje inwestycyjne
Bazowa waluta funduszu PLN
Częstotliwość wyceny DZIENNA
Opłata za zarządzanie 4,00%
Opłata za odkupienie -
Opłata za konwersję -
Minimalna pierwsza wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 50,00 PLN
Opłata manipulacyjna
Kwota od - do Wysokość opłaty
0,00 - 1499,99 5,50%
1500,00 - 3499,99 5,25%
3500,00 - 6999,99 5,00%
7000,00 - 11999,99 4,75%
12000,00 - 19999,99 4,50%
20000,00 - 59999,99 3,50%
60000,00 - 199999,99 2,25%
200000,00 - 699999,99 2,00%
700000,00 - 1,75%
Polityka inwestycyjna
Subfundusz Skarbiec Akcja to najprostrzy sposób na inwestycje w najlepsze spółki z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, wybrane zarówno spośród blue chipów jak i spośród mniejszych spółek. Subfundusz lokuje aktywa w akcje przedsiębiorstw, które cechuje najwyższa jakość. W portfelu mogą znaleźć się także w ograniczonym zakresie starannie wyselekcjonowane akcje spółek zagranicznych, zwłaszcza w sytuacji gdy mają większy potencjał niż podobne polskie spółki. Duży nacisk kładziony jest na utrzymanie wysokiego poziomu płynności.
Dokumenty
Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny
Kluczowe Informacje dla Inwestorów KIID

SKARBIEC TFI

Kontakt
Adres ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa
Infolinia 22 588-18-43
Stopy zwrotu wg. wyceny z dnia 2019-02-19
1 dzień 0,81    
1 miesiąc -0,04    
3 miesiące 8,28    
6 miesięcy -2,24    
12 miesięcy -9,55    
24 miesiące -0,16    
36 miesięcy 31,66    
YTD 5,91    
Od początku działalności 211,09    
Wykres
Musisz uaktualnić Flash Player
Profil inwestora

Oczekiwany poziom ryzyka /zysku

 

niski

średni

wysoki

średnie

sz_kw sz_kw kol_kw

niskie

sz_kw sz_kw kol_kw

 

Horyzont inwestycji w latach

 

12 23 34 4

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24