Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Karta funduszu - SKARBIEC - MARKET OPPORTUNITIES / SKARBIEC - FIO / PLN

Dane podstawowe
Nazwa TFI SKARBIEC TFI S.A
Nazwa funduszu SKARBIEC - MARKET OPPORTUNITIES / SKARBIEC - FIO
Rodzaj funduszu AKCJI
Fundusz parasolowy Tak
Początek działalności 18-01-2007
Rachunek nabyć funduszu
Waluta wpłat PLN
Numer rachunku 81 1140 1010 0000 5169 8800 1002
Termin realizacji zleceń (maksymalna liczba dni po dacie złożenia zlecenia)
Zlecenie nabycia 7
Zlecenie umorzenia 7
Zlecenie konwersji 7
Informacje inwestycyjne
Bazowa waluta funduszu PLN
Częstotliwość wyceny DZIENNA
Opłata za zarządzanie 2,00%
Opłata za odkupienie -
Opłata za konwersję -
Minimalna pierwsza wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 100,00 PLN
Opłata manipulacyjna
Kwota od - do Wysokość opłaty
0,00 - 3499,99 2,50%
3500,00 - 6999,99 2,00%
7000,00 - 11999,99 1,50%
12000,00 - 19999,99 1,25%
20000,00 - 59999,99 1,00%
60000,00 - 199999,99 0,75%
200000,00 - 699999,99 0,50%
700000,00 - 0,25%
Polityka inwestycyjna
Subfundusz Skarbiec Market Opportunities posiada elastyczną politykę inwestycyjną, która pozwala na lokowanie do 100% aktywów w akcje lub obligacje. Priorytetem przy doborze składników portfela jest potencjał wzrostowy lub potencjał generowania bieżącego dochodu odsetkowego w stosunku do ryzyka kredytowego emitentów instrumentów dłużnych. Proces zarządzania koncentruje się na poszukiwaniu okazji rynkowych zaś decyzje inwestycyjne podejmowane są na podstawie analizy jakościowej. Fundusz zabezpiecza ryzyko walutowe wobec walut krajów rozwiniętych.
Dokumenty
Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny
Kluczowe Informacje dla Inwestorów KIID

SKARBIEC TFI

Kontakt
Adres ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa
Infolinia 22 588-18-43
Stopy zwrotu wg. wyceny z dnia 2019-04-16
1 dzień -0,28    
1 miesiąc 2,42    
3 miesiące 1,78    
6 miesięcy -2,46    
12 miesięcy -7,35    
24 miesiące 4,48    
36 miesięcy 26,40    
YTD 3,23    
Od początku działalności 72,64    
Wykres
Musisz uaktualnić Flash Player
Profil inwestora

Oczekiwany poziom ryzyka /zysku

 

niski

średni

wysoki

średnie

sz_kw kol_kw sz_kw

niskie

sz_kw kol_kw sz_kw

 

Horyzont inwestycji w latach

 

12 23 34 4

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24