Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Karta funduszu - GLOBAL STRATEGIC BOND FUND POLSKA / SKARBIEC ‐ Global Funds SFIO / PLN

Dane podstawowe
Nazwa TFI SKARBIEC TFI S.A
Nazwa funduszu GLOBAL STRATEGIC BOND FUND POLSKA / SKARBIEC ‐ Global Funds SFIO
Rodzaj funduszu PAPIERÓW DŁUŻNYCH
Fundusz parasolowy Tak
Początek działalności 02-12-2013
Rachunek nabyć funduszu
Waluta wpłat PLN
Numer rachunku 11 1140 1010 0000 5476 0400 1003
Termin realizacji zleceń (maksymalna liczba dni po dacie złożenia zlecenia)
Zlecenie nabycia 7
Zlecenie umorzenia 7
Zlecenie konwersji 7
Informacje inwestycyjne
Bazowa waluta funduszu PLN
Częstotliwość wyceny DZIENNA
Opłata za zarządzanie 1,30%
Opłata za odkupienie -
Opłata za konwersję -
Minimalna pierwsza wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 100,00 PLN
Opłata manipulacyjna
Kwota od - do Wysokość opłaty
0,00 - 59999,99 2,50%
60000,00 - 119999,99 2,25%
120000,00 - 499999,99 2,00%
500000,00 - 999999,99 1,75%
1000000,00 - 1,50%
Polityka inwestycyjna
Subfundusz nabywa jednostki uczestnictwa JPMorgan-Global Strategic Bond Fund, którego celem jest długoterminowy wzrost kapitału dzięki najlepszym pomysłom inwestycyjnym z globalnego rynku obligacji. Lokuje w obligacje rządowe, korporacyjne, zarówno wysokodochodowe jak i o ratingu inwestycyjnym oraz zabezpieczone. Fundusz wykorzystuje okazje na rynku stopy procentowej i walutowym. Wartość jednostek jest zabezpieczana przed ryzykiem kursowym.
Dokumenty
Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny
Kluczowe Informacje dla Inwestorów KIID

SKARBIEC TFI

Kontakt
Adres ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa
Infolinia 22 588 18 43
Stopy zwrotu wg. wyceny z dnia 2018-12-07
1 dzień 0,02    
1 miesiąc -1,16    
3 miesiące -1,43    
6 miesięcy -1,62    
12 miesięcy -2,72    
24 miesiące -0,12    
36 miesięcy 2,60    
YTD -2,87    
Od początku działalności 6,22    
Wykres
Musisz uaktualnić Flash Player
Profil inwestora

Oczekiwany poziom ryzyka /zysku

 

niski

średni

wysoki

średnie

sz_kw kol_kw sz_kw

niskie

sz_kw kol_kw sz_kw

 

Horyzont inwestycji w latach

 

12 23 34 4

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24