Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Karta funduszu - SKARBIEC ‐ Global Income / SKARBIEC ‐ Global Funds SFIO / PLN

Dane podstawowe
Nazwa TFI SKARBIEC TFI S.A
Nazwa funduszu SKARBIEC ‐ Global Income / SKARBIEC ‐ Global Funds SFIO
Rodzaj funduszu PAPIERÓW DŁUŻNYCH
Fundusz parasolowy Tak
Początek działalności 09-05-2016
Rachunek nabyć funduszu
Waluta wpłat PLN
Numer rachunku 62114010100000556221001002
Termin realizacji zleceń (maksymalna liczba dni po dacie złożenia zlecenia)
Zlecenie nabycia 7
Zlecenie umorzenia 7
Zlecenie konwersji 7
Informacje inwestycyjne
Bazowa waluta funduszu PLN
Częstotliwość wyceny DZIENNA
Opłata za zarządzanie -
Opłata za odkupienie -
Opłata za konwersję -
Minimalna pierwsza wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 100,00 PLN
Opłata manipulacyjna
Kwota od - do Wysokość opłaty
0,00 - 59999,90 5,50%
60000,00 - 119999,90 4,50%
120000,00 - 499999,90 4,00%
500000,00 - 999999,90 3,50%
1000000,00 - 3,00%
Polityka inwestycyjna
Subfundusz nabywa jednostki uczestnictwa JPMorgan - Global Income Fund, którego celem jest zapewnienie systematycznego dochodu poprzez inwestowanie na całym świecie przede wszystkim w portfel generujących dochody papierów wartościowych i w wyniku zastosowania finansowych instrumentów pochodnych. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, kapitałowe papiery wartościowe oraz fundusze inwestycyjne rynku nieruchomości (ang. Real Estate Investment Trusts). Emitenci tych papierów wartościowych mogą mieć siedzibę w dowolnym kraju, w tym na rynkach wschodzących.
Dokumenty
Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny
Kluczowe Informacje dla Inwestorów KIID

SKARBIEC TFI

Kontakt
Adres ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa
Infolinia 22 588 18 43
Stopy zwrotu wg. wyceny z dnia 2019-02-19
1 dzień 0,16    
1 miesiąc 1,70    
3 miesiące 1,67    
6 miesięcy -0,83    
12 miesięcy -0,69    
24 miesiące 4,52    
36 miesięcy 12,93    
YTD 4,34    
Od początku działalności 12,93    
Wykres
Musisz uaktualnić Flash Player
Profil inwestora

Oczekiwany poziom ryzyka /zysku

 

niski

średni

wysoki

średnie

sz_kw kol_kw sz_kw

niskie

sz_kw kol_kw sz_kw

 

Horyzont inwestycji w latach

 

12 23 34 4

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24