Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Karta funduszu - JPMorgan – Global Healthcare Fund Polska / SKARBIEC ‐ Global Funds SFIO / PLN

Dane podstawowe
Nazwa TFI SKARBIEC TFI S.A
Nazwa funduszu JPMorgan – Global Healthcare Fund Polska / SKARBIEC ‐ Global Funds SFIO
Rodzaj funduszu AKCJI
Fundusz parasolowy Tak
Początek działalności 09-05-2016
Rachunek nabyć funduszu
Waluta wpłat PLN
Numer rachunku 71114010100000556215001002
Termin realizacji zleceń (maksymalna liczba dni po dacie złożenia zlecenia)
Zlecenie nabycia 7
Zlecenie umorzenia 7
Zlecenie konwersji 7
Informacje inwestycyjne
Bazowa waluta funduszu PLN
Częstotliwość wyceny DZIENNA
Opłata za zarządzanie -
Opłata za odkupienie -
Opłata za konwersję -
Minimalna pierwsza wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 100,00 PLN
Opłata manipulacyjna
Kwota od - do Wysokość opłaty
0,00 - 59999,90 5,50%
60000,00 - 119999,90 4,50%
120000,00 - 499999,90 4,00%
500000,00 - 999999,90 3,50%
1000000,00 - 3,00%
Polityka inwestycyjna
Subfundusz nabywa jednostki uczestnictwa JPMorgan - Global Healthcare Fund, którego celem jest osiąganie stopy zwrotu poprzez inwestowanie przede wszystkim w spółki z sektora farmaceutycznego, biotechnologicznego, usług medycznych, technologii medycznych i nauk medycznych na całym świecie. Subfundusz JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek z sektora opieki zdrowotnej. Emitenci tych papierów wartościowych mogą mieć siedzibę w dowolnym kraju, w tym na rynkach wschodzących.
Dokumenty
Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny
Kluczowe Informacje dla Inwestorów KIID

SKARBIEC TFI

Kontakt
Adres ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa
Infolinia 22 588 18 43
Stopy zwrotu wg. wyceny z dnia 2018-02-23
1 dzień 0,09    
1 miesiąc 0,00    
3 miesiące 1,37    
6 miesięcy 3,82    
12 miesięcy 10,78    
24 miesiące 16,54    
36 miesięcy 16,54    
YTD 0,00    
Od początku działalności 16,54    
Wykres
Musisz uaktualnić Flash Player
Profil inwestora

Oczekiwany poziom ryzyka /zysku

 

niski

średni

wysoki

średnie

sz_kw sz_kw kol_kw

niskie

sz_kw sz_kw kol_kw

 

Horyzont inwestycji w latach

 

12 23 34 4

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24