Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Karta funduszu - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND POLSKA / SKARBIEC JPMorgan SFIO / PLN

Dane podstawowe
Nazwa TFI SKARBIEC TFI S.A
Nazwa funduszu EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND POLSKA / SKARBIEC JPMorgan SFIO
Rodzaj funduszu PAPIERÓW DŁUŻNYCH
Fundusz parasolowy Tak
Początek działalności 02-12-2013
Rachunek nabyć funduszu
Waluta wpłat PLN
Numer rachunku 91 1140 1010 0000 5475 8300 1003
Termin realizacji zleceń (maksymalna liczba dni po dacie złożenia zlecenia)
Zlecenie nabycia 7
Zlecenie umorzenia 7
Zlecenie konwersji 7
Informacje inwestycyjne
Bazowa waluta funduszu PLN
Częstotliwość wyceny DZIENNA
Opłata za zarządzanie 2,04%
Opłata za odkupienie -
Opłata za konwersję -
Minimalna pierwsza wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 100,00 PLN
Opłata manipulacyjna
Kwota od - do Wysokość opłaty
0,00 - 59999,99 5,50%
60000,00 - 119999,99 4,50%
120000,00 - 499999,99 4,00%
500000,00 - 999999,99 3,50%
1000000,00 - 3,00%
Polityka inwestycyjna
Subfundusz nabywa jednostki uczestnictwa JPMorgan-Emerging Markets Opportunities, którego celem inwestycyjnym jest zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w agresywnie zarządzający portfel spółek z rynków wschodzących. Zarządzanie odbywa się w oparciu o wiedzę zarządzających działających na lokalnych rynkach.
Dokumenty
Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny
Kluczowe Informacje dla Inwestorów KIID

SKARBIEC TFI

Kontakt
Adres ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa
Infolinia 22 588 18 43
Stopy zwrotu wg. wyceny z dnia 2017-09-20
1 dzień -0,15    
1 miesiąc 2,92    
3 miesiące 8,10    
6 miesięcy 8,32    
12 miesięcy 21,89    
24 miesiące 38,79    
36 miesięcy 22,54    
YTD 16,73    
Od początku działalności 34,81    
Wykres
Musisz uaktualnić Flash Player
Profil inwestora

Oczekiwany poziom ryzyka /zysku

 

niski

średni

wysoki

średnie

sz_kw sz_kw kol_kw

niskie

sz_kw sz_kw kol_kw

 

Horyzont inwestycji w latach

 

12 23 34 4

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24