Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Karta funduszu - COPERNICUS - OSZCZĘDNOŚCIOWY / COPERNICUS FIO / PLN

Dane podstawowe
Nazwa TFI Copernicus Capital TFI SA
Nazwa funduszu COPERNICUS - OSZCZĘDNOŚCIOWY / COPERNICUS FIO
Rodzaj funduszu DŁUŻNY
Fundusz parasolowy Tak
Początek działalności 07-07-2010
Rachunek nabyć funduszu
Waluta wpłat PLN
Numer rachunku 88 1750 0009 0000 0000 2351 5288
Termin realizacji zleceń (maksymalna liczba dni po dacie złożenia zlecenia)
Zlecenie nabycia 7
Zlecenie umorzenia 7
Zlecenie konwersji 7
Informacje inwestycyjne
Bazowa waluta funduszu PLN
Częstotliwość wyceny DZIENNA
Opłata za zarządzanie 2,00%
Opłata za odkupienie -
Opłata za konwersję -
Minimalna pierwsza wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 100,00 PLN
Opłata manipulacyjna
Kwota od - do Wysokość opłaty
0,00 - 1,00%
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje głównie w papiery dłużne o średnim i długim terminie wykupu oraz instrumenty rynku pieniężnego (do 100% wartości aktywów tego Subfunduszu). Lokaty dokonywane są na podstawie oczekiwań co do przyszłej sytuacji makroekonomicznej oraz rynkowych stóp procentowych
Dokumenty
Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny
Kluczowe Informacje dla Inwestorów KIID

AGIO TFI

Kontakt
Adres ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa
Infolinia 22 44 00 100
Stopy zwrotu wg. wyceny z dnia 2019-05-22
1 dzień 0,06    
1 miesiąc -0,03    
3 miesiące -0,20    
6 miesięcy 1,22    
12 miesięcy -1,68    
24 miesiące -6,94    
36 miesięcy -6,25    
YTD 0,01    
Od początku działalności 10,57    
Wykres
Musisz uaktualnić Flash Player
Profil inwestora

Oczekiwany poziom ryzyka /zysku

 

niski

średni

wysoki

średnie

kol_kw sz_kw sz_kw

niskie

kol_kw sz_kw sz_kw

 

Horyzont inwestycji w latach

 

12 23 34 4

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24