Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Karta funduszu - COPERNICUS - SPÓŁEK WZROSTOWYCH / COPERNICUS FIO / PLN

Dane podstawowe
Nazwa TFI Copernicus Capital TFI SA
Nazwa funduszu COPERNICUS - SPÓŁEK WZROSTOWYCH / COPERNICUS FIO
Rodzaj funduszu AKCJI
Fundusz parasolowy Tak
Początek działalności 05-05-2011
Rachunek nabyć funduszu
Waluta wpłat PLN
Numer rachunku 83 1750 0009 0000 0000 2351 4893
Termin realizacji zleceń (maksymalna liczba dni po dacie złożenia zlecenia)
Zlecenie nabycia 7
Zlecenie umorzenia 7
Zlecenie konwersji 7
Informacje inwestycyjne
Bazowa waluta funduszu PLN
Częstotliwość wyceny DZIENNA
Opłata za zarządzanie 3,25%
Opłata za odkupienie -
Opłata za konwersję opłata manipulacyjna za jednostki odkupywane - opłata za jednostki zbywane przez Subfundusz
Minimalna pierwsza wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 100,00 PLN
Opłata manipulacyjna
Kwota od - do Wysokość opłaty
0,00 - 2,00%
Polityka inwestycyjna
Subfundusz Akcji Dywidendowych jako cel swojej polityki inwestycyjnej zakłada osiąganie jak najwyższego wzrostu zainwestowanego kapitału w wyniku wzrostu wartości lokat dokonywanych głównie w akcje spółek. Subfundusz inwestuje głównie w akcje polskich spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, oraz instrumenty pochodne, których bazę stanowią akcje i indeksy oraz instrumenty rynku pieniężnego, na które może przeznaczyć do 100% wartości portfela. Głównymi kryteriami doboru lokat. Subfunduszu jest wnikliwa analiza, w ramach której identyfikowane i oceniane są wszystkie najistotniejsze czynniki wpływające na działalność oraz perspektywy danego przedsiębiorstwa, którego akcje nabywa Subfundusz
Dokumenty
Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny
Kluczowe Informacje dla Inwestorów KIID

AGIO TFI

Kontakt
Adres ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa
Infolinia 22 44 00 100
Stopy zwrotu wg. wyceny z dnia 2019-04-16
1 dzień 0,01    
1 miesiąc 4,44    
3 miesiące 12,31    
6 miesięcy 4,85    
12 miesięcy -12,71    
24 miesiące -27,65    
36 miesięcy -16,96    
YTD 18,78    
Od początku działalności 38,41    
Wykres
Musisz uaktualnić Flash Player
Profil inwestora

Oczekiwany poziom ryzyka /zysku

 

niski

średni

wysoki

średnie

sz_kw sz_kw kol_kw

niskie

sz_kw sz_kw kol_kw

 

Horyzont inwestycji w latach

 

12 23 34 4

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24