Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Karta funduszu - COPERNICUS - AKCJI / COPERNICUS FIO / PLN

Dane podstawowe
Nazwa TFI Copernicus Capital TFI SA
Nazwa funduszu COPERNICUS - AKCJI / COPERNICUS FIO
Rodzaj funduszu AKCJI
Fundusz parasolowy Tak
Początek działalności 07-07-2010
Rachunek nabyć funduszu
Waluta wpłat PLN
Numer rachunku 08 1750 0009 0000 0000 2351 4788
Termin realizacji zleceń (maksymalna liczba dni po dacie złożenia zlecenia)
Zlecenie nabycia 7
Zlecenie umorzenia 7
Zlecenie konwersji 7
Informacje inwestycyjne
Bazowa waluta funduszu PLN
Częstotliwość wyceny DZIENNA
Opłata za zarządzanie 3,25%
Opłata za odkupienie -
Opłata za konwersję opłata manipulacyjna za jednostki odkupywane - opłata za jednostki zbywane przez Subfundusz
Minimalna pierwsza wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 100,00 PLN
Opłata manipulacyjna
Kwota od - do Wysokość opłaty
0,00 - 2,00%
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje głównie w akcje polskich spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, oraz instrumenty pochodne, których bazę stanowią akcje oraz indeksy. Subfundusz może także inwestować od 0 do 34% w dopuszczalne kategorie lokat inne od powyższych. Głównymi kryteriami doboru lokat Subfunduszu jest wnikliwa analiza, dzięki której identyfikowane są spółki o bardzo dobrej sytuacji finansowej i wysokich prognozach wzrostu
Dokumenty
Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny
Kluczowe Informacje dla Inwestorów KIID

AGIO TFI

Kontakt
Adres ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa
Infolinia 22 44 00 100
Stopy zwrotu wg. wyceny z dnia 2019-02-19
1 dzień -0,23    
1 miesiąc 0,61    
3 miesiące 4,67    
6 miesięcy -0,94    
12 miesięcy -15,04    
24 miesiące -25,43    
36 miesięcy -4,51    
YTD 6,53    
Od początku działalności 2,17    
Wykres
Musisz uaktualnić Flash Player
Profil inwestora

Oczekiwany poziom ryzyka /zysku

 

niski

średni

wysoki

średnie

sz_kw sz_kw kol_kw

niskie

sz_kw sz_kw kol_kw

 

Horyzont inwestycji w latach

 

12 23 34 4

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24