Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Karta funduszu - BPS - PIENIĘŻNY / BPS FIO / PLN

Dane podstawowe
Nazwa TFI BPS TFI S.A.
Nazwa funduszu BPS - PIENIĘŻNY / BPS FIO
Rodzaj funduszu RYNKU PIENIĘŻNEGO
Fundusz parasolowy Tak
Początek działalności 10-05-2011
Rachunek nabyć funduszu
Waluta wpłat PLN
Numer rachunku 93 1050 0086 1000 0090 3005 8524
Termin realizacji zleceń (maksymalna liczba dni po dacie złożenia zlecenia)
Zlecenie nabycia 1
Zlecenie umorzenia 1
Zlecenie konwersji 1
Informacje inwestycyjne
Bazowa waluta funduszu PLN
Częstotliwość wyceny DZIENNA
Opłata za zarządzanie 0,90%
Opłata za odkupienie -
Opłata za konwersję -
Minimalna pierwsza wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 50,00 PLN
Opłata manipulacyjna
Kwota od - do Wysokość opłaty
0,00 - 0,00%
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 50% aktywów Subfunduszu jest lokowane w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa członkowskie UE, banki centralne państw członkowskich UE lub Europejski Bank Centralny. Co najmniej 50% aktywów Subfunduszu jest lokowane w skarbowe i komercyjne dłużne papiery wartościowe, dla których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Co najmniej 70% aktywów Subfunduszu lokowane jest w skarbowe i komercyjne dłużne papiery wartościowe, listy zastawne i depozyty bankowe. Przedmiotem lokat mogą być również instrumenty pochodne.
Dokumenty
Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny
Kluczowe Informacje dla Inwestorów KIID

BPS TFI

Kontakt
Adres ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa
Infolinia 22 588-18-92
Stopy zwrotu wg. wyceny z dnia 2018-09-07
1 dzień 0,02    
1 miesiąc 0,40    
3 miesiące 0,82    
6 miesięcy 0,69    
12 miesięcy 2,09    
24 miesiące 4,56    
36 miesięcy 6,78    
YTD 1,22    
Od początku działalności 36,57    
Wykres
Musisz uaktualnić Flash Player
Profil inwestora

Oczekiwany poziom ryzyka /zysku

 

niski

średni

wysoki

średnie

kol_kw sz_kw sz_kw

niskie

kol_kw sz_kw sz_kw

 

Horyzont inwestycji w latach

 

12 23 34 4

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24