Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Karta funduszu - BPS - AKCJI / BPS FIO / PLN

Dane podstawowe
Nazwa TFI BPS TFI S.A.
Nazwa funduszu BPS - AKCJI / BPS FIO
Rodzaj funduszu AKCJI
Fundusz parasolowy Tak
Początek działalności 10-05-2011
Rachunek nabyć funduszu
Waluta wpłat PLN
Numer rachunku 94 1050 0086 1000 0090 3005 8409
Termin realizacji zleceń (maksymalna liczba dni po dacie złożenia zlecenia)
Zlecenie nabycia 1
Zlecenie umorzenia 1
Zlecenie konwersji 1
Informacje inwestycyjne
Bazowa waluta funduszu PLN
Częstotliwość wyceny DZIENNA
Opłata za zarządzanie 4,00%
Opłata za odkupienie -
Opłata za konwersję -
Minimalna pierwsza wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 50,00 PLN
Opłata manipulacyjna
Kwota od - do Wysokość opłaty
0,00 - 9999,99 4,00%
10000,00 - 49999,99 2,75%
50000,00 - 249999,99 1,50%
250000,00 - 499999,99 0,60%
500000,00 - 0,60%
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 60% aktywów subfunduszu jest lokowana w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne na akcje.
Dokumenty
Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny
Kluczowe Informacje dla Inwestorów KIID

BPS TFI

Kontakt
Adres ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa
Infolinia 22 588-18-92
Stopy zwrotu wg. wyceny z dnia 2018-09-07
1 dzień -1,58    
1 miesiąc -3,90    
3 miesiące -2,17    
6 miesięcy -7,74    
12 miesięcy -16,08    
24 miesiące 2,82    
36 miesięcy -3,20    
YTD -12,29    
Od początku działalności -4,05    
Wykres
Musisz uaktualnić Flash Player
Profil inwestora

Oczekiwany poziom ryzyka /zysku

 

niski

średni

wysoki

średnie

sz_kw sz_kw kol_kw

niskie

sz_kw sz_kw kol_kw

 

Horyzont inwestycji w latach

 

12 23 34 4

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24