Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Karta funduszu - AGIO - AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK / AGIO SFIO / PLN

Dane podstawowe
Nazwa TFI AGIO FUNDS TFI S.A.
Nazwa funduszu AGIO - AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK / AGIO SFIO
Rodzaj funduszu ALTERNATYWNE
Fundusz parasolowy Tak
Początek działalności 09-07-2009
Rachunek nabyć funduszu
Waluta wpłat PLN
Numer rachunku 44 1750 0009 0000 0000 1150 6801
Termin realizacji zleceń (maksymalna liczba dni po dacie złożenia zlecenia)
Zlecenie nabycia 7
Zlecenie umorzenia 7
Zlecenie konwersji 7
Informacje inwestycyjne
Bazowa waluta funduszu PLN
Częstotliwość wyceny TYGODNIOWA
Opłata za zarządzanie 4,00%
Opłata za odkupienie -
Opłata za konwersję -
Minimalna pierwsza wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN równowarość 40 000,00 EUR
Minimalna kolejna wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 5 000,00 PLN
Opłata manipulacyjna
Kwota od - do Wysokość opłaty
0,00 - 4,00%
Polityka inwestycyjna
Stosowana strategia inwestycyjna odpowiada ogólnej filozofii zarządzania aktywami AgioFunds TFI, tj. zakłada alokację inwestycji na czterech rynkach: akcji, surowców, obligacji, walut, dopasowaną do fazy cyklu koniunkturalnego. Elastyczne limity inwestycyjne umożliwiają efektywne wykorzystanie silnych, długoterminowych tendencji cenowych oraz szybkie reagowanie na zmieniającą się sytuację rynkową. Subfundusz może zajmować zarówno długie, jak i krótkie pozycje w instrumentach pochodnych, w sytuacji gdy na danym rynku dominuje długoterminowy, jednoznaczny trend cenowy. Cel funduszu to osiąganie wieloletnich rocznych stóp zwrotu na poziomie ok. 20% bez względu na koniunkturę na rynkach finansowych i towarowych. Subfundusz nie posiada benchmarku.
Dokumenty
Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny
Kluczowe Informacje dla Inwestorów KIID

AGIO TFI

Kontakt
Adres ul. Długa 16, 00-238 Warszawa
Infolinia 22 531 54 54
Stopy zwrotu wg. wyceny z dnia 2019-04-10
1 dzień -0,29    
1 miesiąc 4,22    
3 miesiące 9,90    
6 miesięcy 6,55    
12 miesięcy -7,43    
24 miesiące -13,75    
36 miesięcy -2,30    
YTD 11,69    
Od początku działalności -8,24    
Wykres
Musisz uaktualnić Flash Player
Profil inwestora

Oczekiwany poziom ryzyka /zysku

 

niski

średni

wysoki

średnie

sz_kw sz_kw kol_kw

niskie

sz_kw sz_kw kol_kw

 

Horyzont inwestycji w latach

 

12 23 34 4

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24