Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Karta funduszu - AGIO - AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK / AGIO SFIO / EUR

Dane podstawowe
Nazwa TFI AGIO FUNDS TFI S.A.
Nazwa funduszu AGIO - AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK / AGIO SFIO
Rodzaj funduszu ALTERNATYWNE
Fundusz parasolowy Tak
Początek działalności 09-07-2009
Rachunek nabyć funduszu
Waluta wpłat EUR
Numer rachunku PL 38 1750 0009 0000 0000 1150 6909
SWIFT BIC RCBWPLPW
Termin realizacji zleceń (maksymalna liczba dni po dacie złożenia zlecenia)
Zlecenie nabycia 7
Zlecenie umorzenia 7
Zlecenie konwersji 7
Informacje inwestycyjne
Bazowa waluta funduszu PLN
Częstotliwość wyceny TYGODNIOWA
Opłata za zarządzanie 4,00%
Opłata za odkupienie -
Opłata za konwersję -
Minimalna pierwsza wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
EUR 40 000,00 EUR
Minimalna kolejna wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
EUR 2 000,00 EUR
Opłata manipulacyjna
Kwota od - do Wysokość opłaty
0,00 - 4,00%
Polityka inwestycyjna
Stosowana strategia inwestycyjna odpowiada ogólnej filozofii zarządzania aktywami AgioFunds TFI, tj. zakłada alokację inwestycji na czterech rynkach: akcji, surowców, obligacji, walut, dopasowaną do fazy cyklu koniunkturalnego. Elastyczne limity inwestycyjne umożliwiają efektywne wykorzystanie silnych, długoterminowych tendencji cenowych oraz szybkie reagowanie na zmieniającą się sytuację rynkową. Subfundusz może zajmować zarówno długie, jak i krótkie pozycje w instrumentach pochodnych, w sytuacji gdy na danym rynku dominuje długoterminowy, jednoznaczny trend cenowy. Cel funduszu to osiąganie wieloletnich rocznych stóp zwrotu na poziomie ok. 20% bez względu na koniunkturę na rynkach finansowych i towarowych. Subfundusz nie posiada benchmarku.
Dokumenty
Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny
Kluczowe Informacje dla Inwestorów KIID

AGIO TFI

Kontakt
Adres ul. Długa 16, 00-238 Warszawa
Infolinia 22 531 54 54
Stopy zwrotu wg. wyceny z dnia 2019-04-10
1 dzień -0,09    
1 miesiąc 4,56    
3 miesiące 10,25    
6 miesięcy 7,12    
12 miesięcy -9,14    
24 miesiące -14,53    
36 miesięcy -2,93    
YTD 11,71    
Od początku działalności 21314,00    
Wykres
Musisz uaktualnić Flash Player
Profil inwestora

Oczekiwany poziom ryzyka /zysku

 

niski

średni

wysoki

średnie

sz_kw sz_kw kol_kw

niskie

sz_kw sz_kw kol_kw

 

Horyzont inwestycji w latach

 

12 23 34 4

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24