Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Karta funduszu - AGIO - KAPITAŁ PLUS / PLN

Dane podstawowe
Nazwa TFI AGIO FUNDS TFI S.A.
Nazwa funduszu AGIO - KAPITAŁ PLUS
Rodzaj funduszu DŁUŻNY
Fundusz parasolowy Nie
Początek działalności 23-04-2012
Rachunek nabyć funduszu
Waluta wpłat PLN
Numer rachunku 73 1140 1010 0000 2550 6100 1002
Termin realizacji zleceń (maksymalna liczba dni po dacie złożenia zlecenia)
Zlecenie nabycia 7
Zlecenie umorzenia 7
Zlecenie konwersji 7
Informacje inwestycyjne
Bazowa waluta funduszu PLN
Częstotliwość wyceny TYGODNIOWA
Opłata za zarządzanie 1,30%
Opłata za odkupienie -
Opłata za konwersję -
Minimalna pierwsza wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 100,00 PLN
Opłata manipulacyjna
Kwota od - do Wysokość opłaty
0,00 - 0,50%
Polityka inwestycyjna
Strategia i polityka inwestycyjna funduszu opiera się na naszych doświadczeniach wyniesionych z zarządzania subfunduszem obligacji korporacyjnych AGIO Kapitał. Naszym zamierzeniem było udostępnienie szerokiemu gronu Klientów funduszu bezpiecznego, zachowującego liniową wycenę oraz osiągającemu stopy zwrotu wyższe od lokat bankowych. Fundusz inwestuje w: obligacje przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i dużej wiarygodności finansowej, papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa, oraz instrumenty rynku pieniężnego. Celem takiej polityki inwestycyjnej jest zapewnienie stałego wzrostu wartości jednostki uczestnictwa bez krótkoterminowych wahań zainwestowanego kapitału.
Dokumenty
Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny
Kluczowe Informacje dla Inwestorów KIID

AGIO TFI

Kontakt
Adres ul. Długa 16, 00-238 Warszawa
Infolinia 22 531 54 54
Stopy zwrotu wg. wyceny z dnia 2019-05-22
1 dzień -0,02    
1 miesiąc 0,51    
3 miesiące 0,99    
6 miesięcy 1,23    
12 miesięcy 2,02    
24 miesiące 4,87    
36 miesięcy 6,87    
YTD 1,28    
Od początku działalności 27,06    
Wykres
Musisz uaktualnić Flash Player
Profil inwestora

Oczekiwany poziom ryzyka /zysku

 

niski

średni

wysoki

średnie

kol_kw sz_kw sz_kw

niskie

kol_kw sz_kw sz_kw

 

Horyzont inwestycji w latach

 

12 23 34 4

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24