Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Karta funduszu - AGIO - KAPITAŁ / AGIO SFIO / USD

Dane podstawowe
Nazwa TFI AGIO FUNDS TFI S.A.
Nazwa funduszu AGIO - KAPITAŁ / AGIO SFIO
Rodzaj funduszu STABILNEGO WZROSTU
Fundusz parasolowy Tak
Początek działalności 09-07-2009
Rachunek nabyć funduszu
Waluta wpłat USD
Numer rachunku PL 47 1750 0009 0000 0000 1150 6747
SWIFT BIC RCBWPLPW
Termin realizacji zleceń (maksymalna liczba dni po dacie złożenia zlecenia)
Zlecenie nabycia 7
Zlecenie umorzenia 7
Zlecenie konwersji 7
Informacje inwestycyjne
Bazowa waluta funduszu PLN
Częstotliwość wyceny TYGODNIOWA
Opłata za zarządzanie 1,30%
Opłata za odkupienie -
Opłata za konwersję -
Minimalna pierwsza wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
USD równowarość 40 000,00 EUR
Minimalna kolejna wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
USD 2 000,00 USD
Opłata manipulacyjna
Kwota od - do Wysokość opłaty
0,00 - 1,00%
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje w: obligacje przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i dużej wiarygodności finansowej, papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa, oraz instrumenty rynku pieniężnego. Celem takiej polityki inwestycyjnej jest zapewnienie stałego wzrostu wartości jednostki uczestnictwa bez krótkoterminowych wahań zainwestowanego kapitału.
Dokumenty
Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny
Kluczowe Informacje dla Inwestorów KIID

AGIO TFI

Kontakt
Adres ul. Długa 16, 00-238 Warszawa
Infolinia 22 531 54 54
Stopy zwrotu wg. wyceny z dnia 2019-04-10
1 dzień 0,41    
1 miesiąc 0,26    
3 miesiące -0,61    
6 miesięcy 0,25    
12 miesięcy -7,72    
24 miesiące 11,46    
36 miesięcy 7,53    
YTD -0,19    
Od początku działalności 39140,00    
Wykres
Musisz uaktualnić Flash Player
Profil inwestora

Oczekiwany poziom ryzyka /zysku

 

niski

średni

wysoki

średnie

kol_kw sz_kw sz_kw

niskie

kol_kw sz_kw sz_kw

 

Horyzont inwestycji w latach

 

12 23 34 4

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24