Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Karta funduszu - AGIO - AGRESYWNY SPÓŁEK WZROSTOWYCH / AGIO SFIO / PLN

Dane podstawowe
Nazwa TFI AGIO FUNDS TFI S.A.
Nazwa funduszu AGIO - AGRESYWNY SPÓŁEK WZROSTOWYCH / AGIO SFIO
Rodzaj funduszu AKCJI
Fundusz parasolowy Tak
Początek działalności 09-07-2009
Rachunek nabyć funduszu
Waluta wpłat PLN
Numer rachunku 10 1750 0009 0000 0000 2000 8978
Termin realizacji zleceń (maksymalna liczba dni po dacie złożenia zlecenia)
Zlecenie nabycia 7
Zlecenie umorzenia 7
Zlecenie konwersji 7
Informacje inwestycyjne
Bazowa waluta funduszu PLN
Częstotliwość wyceny TYGODNIOWA
Opłata za zarządzanie 3,95%
Opłata za odkupienie -
Opłata za konwersję -
Minimalna pierwsza wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 100,00 PLN
Opłata manipulacyjna
Kwota od - do Wysokość opłaty
0,00 - 4,00%
Polityka inwestycyjna
AGIO AGRESYWNY jest subfunduszem inwestującym głównie w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie. Cechuje go wysoka alokacja aktywów w akcje (co najmniej 70%), przy czym dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego dokonywana jest poprzez zakup papierów wartościowych wielu emitentów. Subfundusz może inwestować również w emisje pre-IPO. Dopuszcza się także inwestycje w spółki notowane na New Connect oraz na rynkach zagranicznych. Strategia subfunduszu zakłada możliwy wysoki poziom koncentracji lokat charakteryzujący się dużymi pozycjami w walorach o ograniczonej płynności, oferujących ponadprzeciętny potencjał wzrostu.
Dokumenty
Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny
Kluczowe Informacje dla Inwestorów KIID

AGIO TFI

Kontakt
Adres ul. Długa 16, 00-238 Warszawa
Infolinia 22 531 54 54
Stopy zwrotu wg. wyceny z dnia 2018-02-14
1 dzień 2,76    
1 miesiąc -2,13    
3 miesiące 0,47    
6 miesięcy -2,15    
12 miesięcy -0,15    
24 miesiące 40,08    
36 miesięcy 22,39    
YTD 1,48    
Od początku działalności 40,13    
Wykres
Musisz uaktualnić Flash Player
Profil inwestora

Oczekiwany poziom ryzyka /zysku

 

niski

średni

wysoki

średnie

sz_kw sz_kw kol_kw

niskie

sz_kw sz_kw kol_kw

 

Horyzont inwestycji w latach

 

12 23 34 4

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24